Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jazyk

ogham.gif

 Každý znak z oghamové abecedy má zvláštní přiřazení jak k živým tvorům, tak i neživým věcem. V tabulce jsem použil informace z více knih pojednávajících k danému tématu. Kromě mystických a kouzelnických (šamanských) vlastností měly i čistě obchodní charakter. Oghamová abeceda mohla a vyjadřovala například skot. Skupina B (B,L,F,S,N) v tom případě vyjadřovala býky. B rovná se jeden býk, L dva, F tři býci atd., skupina H patří volům, skupina M býčkům a skupina A volkům. Takto byl ogham uplatňován u všech zvířat a v mnoha jiných případech (viz. ptáci, pevnosti). Nutno podotknout, že hlavní symbolikou byly vždy stromy, jejichž jména vyjadřují také jména oghamu.

Rozdělení stromů podle irské tradice:

Stromy náčelníků: dub, líska, cesmína, jabloň, jasan, tis, jedle
Stromy rolníků: olše, vrba, bříza, jilm, hloh, osika, horský jasan
Stromy křovinaté: trnka, bez, brslen, jeřáb oskeruše, zimolez, ptáčnice, bílá líska
Stromy náčelníků: hlodáš, vřes, janovec, slatiná myrta, rákos

K OGHAMU! Mýtus o vzniku písma ogham vypadá následovně: V době Bresově, syna Elathova, krále Irska, bylo vynalezeno. Vymyslel je Ogma, syn Elathův, muž zběhlý v řeči a poezii, na důkaz svého důmyslu a aby tato řeč zůstala toliko statkem vzdělanců, odepřena vrstvě venkovanů a pastevců.

Ogham je znám jako „tajný jazyk básníku“. Ogham je v podstatě abeceda skládající se z dvaceti znaků – písmen a dalších pěti, které bylo s největší pravděpodobností přidány později. 

Po Británii a Irsku je rozseto na tři sta kamenů a kamenných sloupů, s oghamovými nápisy. Jejich vznik se datuje mezi 4. - 7. stoletím našeho letopočtu. Většina z nich nese jméno nějaké významné osobnosti. Nápisy jsou vyryty po stranách kamene a čtou se zdola na horu. 

Některé oghamy se používaly jako tajné dorozumívání mezi básníky pomocí gestikulace. Oghamy dlaní, nosu nebo dlaně se tvořily kladením prstů přes holeň, nos, dlaň apod. Takže nezasvěcenci jim nemohli rozumět. 

Oghamové nápisy se tedy vyskytují pouze na území obydlené goidelovskými Kelty - Iry. Nápisy v oghamu zanechané v Británii patří Skotům. Skotové jsou totiž potomci Irských osadníků, kteří mimo jiné jako první (před Nory) obsadili Island. Název Scotia patřil původně Irsku a znamenal bohyni – matku Irů.

JAZYK

Dodnes se můžeme jen domnívat, jakým jazykem mluvili Keltové v době halštatské či laténské, přesto i dnes se můžeme setkat s tzv. keltským jazykem a to zejména v Irsku, Skotsku, na ostrově Man, Walesu nebo Bretagni. Jednotlivé jazyky si jsou více či méně podobné, po mnoha staletích, kdy byl keltský jazyk ve všech zmíněných částech postupně nahrazován jazykem jiným, se dnes snad blýská na lepší časy. Vzniká mnoho internetových stránek s on-line výukou jazyka (zejména Irština a Skotština) a nejen to, v Irsku jsou i rádia a televize vysílající pouze v galštině (gaelic), příkladem může být i toto rádio - www.rnag.ie.
Pochopitelně po staletích nadvlády a teroru ze strany Angličanů je hlavním jazykem v Irsku angličtina se zajímavým šyšlavým přízvukem, ale pokud se dostanete do Irska, tak hned ve městě Baile Atha Clíath (Dublin) vás možná překvapí dvojazyčné cedule, ale zde to spíše symbolizuje pouze touhu Irů zachovat si část ze své národní identity, ve skutečnosti v hlavním městě Irska mnoho lidí mluvit irsky neumí, to ovšem naplatí na západním pobřeží Irska v okolí města Galway, zhruba 30 km na severu je oblast Connemara, kde se nemluví jinak než Irsky, ve školách, v hospodách nebo v krámech, zde právě sídlí již zmiňovaná televize.
 

KELTSKÁ PÍSMA
OGHAM (stahuj) OGHAM1.ttf (22 kb)
OGHAM (stahuj) OGHAM2.ttf (21,5 kb)
CELTIC FRAMES (stahuj) CELTFRAM.ttf (157 kb)
CELTIC HAND (stahuj) CELTHAND.ttf (18,7 kb)
CELTIC KNOT (stahuj) CELTKNOT.ttf (393 kb)
CELTIC GAELIGE (stahuj) CELTGAEL.ttf (43,6 kb)
CELTIC BOLD (stahuj) CELTBOLD.ttf (30,7 kb)


POSTUP JAK POUŽÍVAT TYTO PÍSMA V DOKUMENTECH: 

1. Stáhnout (1x kliknout pravým myšítkem a - uložit cíl jako - vybrat adresář)
2. Zkopírovat písmo (*.ttf) do složky PÍSMA (tento počítač - ovládací panely - písma)
3. INSTALACE JE HOTOVA 


keltské písmo OGHAM

 

Krom toho jsou zde specializované letní školy s výukou Irštiny (ve městě Carraroe, kam jezdí především studenti z USA, Francie a Německa, je zde i dívčí škola, ale pánové Irky nic moc, mají zadky jak kobyly a jsou bílý jako stěny), ve zdejších horách se natáčel i film Statečné srdce.
Opravdu tento kraj stále ještě dýchá dávnou minulostí, která se poslední dobou dostává do popředí a získává si stále více příznivců.

Irština je jedním z indoevropských jazyků, což znamená, a principielně vychází z většiny ostatních evropských jazyků. Irština má složitou gramatiku, dá se však zvládnout. 

Pravopis Irská abeceda se skládá z běžných písmen latinské abecedy. Písmena j, k, q, v, w, x, y, z však v irštině neexistují (objevují se pouze v přejatých slovech). Samohlásky existují krátké i dlouhé (například a a á) a vyslovují se podobně jako v češtině. I souhlásky se víceméně shodují s výslovností v češtině až na některé výjimky: např. c se vyslovuje jako [k]. Výrazným rysem irského pravopisu je, že ve slovech se vyskytují shluky dvou i tří samohlásek. Irské samohlásky se dělí na měkké (i, e) a tvrdé (a, o, u) a pravidlo zní, že každá souhláska (nebo skupina souhlásek) musí být ve slově obklopena z obou stran výhradně měkkými nebo výhradně tvrdými samohláskami. Proto má například ve slově bráthair skupina souhlásek th z jedné strany a a z druhé strany a, i?.

Zde vám na ukázku předlkádám nejužívanější fráze v galštině (irština).